M

Geef je team nu op voor de teamcoachdag Flirt with work!

Mopperend personeel? Stagnatie of een ‘fixed mindset’ op de werkvloer?

Volg dan samen de workshop ‘Flirt with work’. Wij wakkeren de passie voor het werk weer aan en laten het vuur branden voor de organisatie. 

Coachen met honden

Tegenwoordig leven we in een drukke maatschappij. We willen veel en hebben weinig tijd voor onszelf. Een druk die al begint bij kinderen op de basisschool. Uit je hoofd en in je hart is een belangrijke levensspreuk geworden, maar voor velen een hele opgave.

Spiegelcoach♣Marije biedt jou, je kind of team aan medewerkers psychosociale hulpverlening, waarin de hond als co-coach een belangrijke rol in heeft. We vinden antwoorden en wandelen net zo lang samen op, totdat je zelf weer verder kunt.

Wie ik ben

Als afgestudeerd dierwetenschapper in de gedragsleer van dieren vind ik het fantastisch om jou meer te leren over de wereld van de mens-dier interactie. Lees meer >

Wat ik doe

Graag neem ik je mee in een coachsessie of presentatie. Voor het vergroten van de weerbaarheid bij kind/jongere of het plezier als werknemer binnen een bedrijf. Lees meer >

De honden

Obi of Terra helpen jou tijdens een coachsessie naar het bewust maken van non-verbale communicatie. Zij zijn spiegel en co-coach bij het vinden van jouw antwoorden. Lees meer > 

Dierondersteunend coachen

Animal Assisted Coaching (AAC), oftewel dierondersteunende coachsessies worden steeds bekender in Nederland. Om antwoorden te geven op de hulpvraag, neemt hier de hond een belangrijke plaats in tijdens sessies. Er wordt gecoacht met de hond als co-coach. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de omgang met honden een grote positieve bijdrage levert aan onze gezondheid. Denk aan:

  • Verlaagde stresslevel, bloeddruk en hartslag;
  • Sneller herstel na ziekte;
  • Minder angst en eenzaamheid;
  • We gaan ons socialer gedragen;
  • We komen meer in beweging en ondernemen meer activiteiten;
  • We gaan minder vaak naar de dokter, maar als we daarnaar toe gaan hebben we een betere relatie met de hulpverlener.

Spiegelcoach♣Marije kan een belangrijke schakel betekenen in de verbinding tussen bijvoorbeeld ouder, leerkracht, huisarts en psycholoog.

Ervaringsgericht

Coaching met honden is een ervaringsgerichte methode. Dat betekent dat we minder praten, en vooral veel doen. Door leuke en simpele oefeningen met de hond in de natuur uit te voeren, leert de coachee (cliënt) veel over zichzelf. De hond houd je een spiegel voor. Gedachten, gevoelens en gedrag worden verwerkt met behulp van de coach. Vervolgens maken we de vertaalslag naar het dagelijks leven.

Wil je meer weten of een afspraak maken?